Fri offert

Fri offert

Behöver du hjälp ?

Fasaden får ta mest stryk av väder och vind och andra typer av slitage. Löpande underhåll fastighetens fasad är nödvändigt för att undvika större reperationer. Vi jobbar med fastigheter, bostadsrättsföreningar och villor/radhus där fasaden är av puts eller tegel, med eller utan balkong

Specialiserade inom:

 • Tegelfasader
 • Putsfasader
 • Husgrunder
 • Skorstenar
 • Balkonger
 • Murning


Uppdragens innehåll:

 • Konsultation / besikting
 • Målning
 • Reperation/service
 • Renovering
 • Nyproduktion